VD har ordet - 2020

Pandemin har påverkat oss alla på många olika sätt

Det är en tuff tid. Att driva företag samtidigt har inte varit lätt. Men vi tror på att sprida goda nyheter och förhoppningsvis då också sprida hopp om framtiden. För trots våra utmaningar har Digitalcap haft stor tillväxt under året. När Q1 summerades för 2020 fick vi ett glädjande besked – vi hade gjort en ökning på inte mindre än 400% mot föregående år. Det tycker vi är värt att fira!

Men utan våra kunder och deras fortsatta förtroende, liksom våra medarbetare och deras fantastiska arbete, hade vi inte lyckats. Därför vill vi rikta ett stort tack till er – ni gör att Digitalcap kan fortsätta drivas framåt. Nu lägger vi i gasen, för här kan vi inte stanna. Vi söker fler utvecklare som ett led i vår fortsatta utveckling.

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!