Rätt fokus i styrelsearbetet

Förra veckan deltog Daniel i dag två av två i utbildningen “Rätt fokus i styrelsearbetet”.

Denna utbildning är utformad för att fördjupa deltagarnas kunskaper inom styrelsearbete, med målet att tillföra värde till verksamheter och styrelseuppdrag. Dessutom hjälper utbildningen deltagarna att planera sina personliga utvecklingsresor inom bolagsstyrning och styrelsearbete.

Utbildningen var uppdelad i fyra centrala block som täcker olika aspekter av bolagsstyrning.

- Det första blocket fokuserade på att etablera rätt styrning, vilket innebär att skapa tydliga och effektiva styrningsstrukturer.

- Det andra blocket handlade om rätt bemanning, där vikten av att ha rätt personer på rätt platser i styrelsen betonades.

- Det tredje blocket handlade om att fastställa rätt inriktning, vilket innebär att styrelsen ska ha en tydlig och strategisk vision för verksamheten.

- Det fjärde och sista blocket var ett praktiskt avsnitt som fokuserade på rätt arbetssätt. Detta inkluderade diskussioner om ansvarsfrågor och hur man praktiskt kan implementera de strategier som behandlats under utbildningen.

Daniel och de andra deltagarna fick ta del av både teoretiska och praktiska insikter, vilket gav dem en väl förståelse för hur de kan förbättra sitt styrelsearbete. Utbildningen var inte bara en möjlighet att förvärva ny kunskap, utan också en chans att nätverka med andra professionella inom området.

Stort tack Styrelseakademien Östsverige för dessa lärorika dagar!

Bild lånad från Styrelseakademien Östsveriges LinkedIn

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!