Föreläsning på Östvenska Handelskammaren

Vår VD Daniel Palombo pratar om tillväxt under Corona.

Digitalcaps VD Daniel Palombo har fått ta plats på Östsvenska Handelskammaren tillsammans med Jesper Low från vår samarbetspartner och kund IBG. De pratade på temat omvärld och berättade hur respektive bolagsresor sett ut och påverkats under coronapandemin. Dessutom berättade de, på ett inspirerande sätt, hur båda lyckats bli framgångsrika entreprenörer med framgångsrik försäljning, utan varken utbildning eller erfarenhet. Ett ämne som ligger Daniel varmt om hjärtat.

Sändningen spelades in och kan ses på länk.

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!