Digitalcap x Petwelltech

Vi startar nu ett spännande projekt tillsammans med Petwelltech, där vi kommer att utveckla en app som ska integreras med Petwelltechs befintliga hårdvara.

Under projektets gång kommer vi att samarbeta nära med både kunden och hårdvaruteamet för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt.

Den färdiga appen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på både iOS och Android-enheter, vilket kommer göra den tillgänglig för en bred publik.

Vi räknar med att kunna leverera projektet i början av juli och ser fram emot att dela med oss av mer information då!

Tack Petwelltech för ert förtroende!

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!