Digitalcap x Unikt städ

Vi signar avtal medgällande TimeWinder

TimeWinder hjälper till att effektivisera och underlätta administration och personalhantering, tack vare vår geofence funktion kan administratören enkelt koppla de olika uppdragen till personalens schema och även få en god överblick av tidsåtgången för varje uppdrag.TimeWinder passar perfekt för företag vars personal ofta befinner sig på olika platser under arbetsdagen.

Administrerar ert företag fortfarande med papper och penna?
Hör av dig till oss så berättar vi mer om fördelarna med att använda TimeWinder!

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!