Digitalcap bygger drönarsimulator åt IBG

Sommaren 2021 startade vi ett spännande och lärorikt arbete tillsammans med IBG

Då utförde vi fas ett och tog fram en prototyp för företagets drönarprojet. Nu inleder vi en spännande fas två.

Genom samarbetet med Independent Business Group (IBG) har vi på Digitalcap nu tecknat ett kontrakt med Kookiejar of Sweden AB. Syftet med projektet är att ta fram ett simuleringsverktyg baserat på prototypen från fas ett. Projektet är viktigt för att visa hur Sveriges kommuner kan hantera luftrum, hur vi i framtiden kan hantera både logistik och transport av människor och detta kopplat till både miljö och ökad effektivitet.

Kookiejar, som bygger vertiports (start- och landningsplatser för drönare), kommer att berätta mer om fas två och simulatorn på Almedalsveckan i sommar. Det ser vi fram emot!

IBG undersöker samtidigt fas tre av projektet och planerar att ta det vidare för att färdigställa ett verktyg för luftrumssimulering och design. IBG är engagerade i CORUS-XUAM och Greenflyway, där luftrum utgör en stor del av projektens leverabler.

Behov

Lösning

Resultat

No items found.

DIGITALCAP

Framtiden är redan här!